Conversation Between Tecdiverfl and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san chạy trốn sẽ rất là xa vời.
  - Muốn biết đường đi đến Trung Châu đại địa th́ có thể đi hỏi Thanh Hổ đại nhân một chút, Thanh Hổ đại nhân là một vị Yêu Hoàng đă từng đi quá rất nhiều địa phương nên hẳn là sẽ biết được.
  Sau khi Huyền Thiên hỏi mười mấy yêu vương xong th́ có một yêu vương nhắc nhở.
  Yêu vương không biết rơ đường đi đến Trung Châu đại địa nhưng Yêu Hoàng lại biết rơ, Yêu Hoàng có năm trăm năm thọ nguyên nên dài hơn so với yêu vương rất nhiều, thực lực cũng cường đại hơn nhiều, có thể lưu lạc bốn phía.
  - Vị Thanh Hổ Yêu Hoàng này ở chỗ nào vậy?
  Huyền Thiên hỏi.
  - Đi về hướng
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1