Conversation Between kwinter and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san nói. Trên mặt đều lộ ra biểu t́nh hưng phấn, đằng đằng sát khí, cũng hướng tới phía Huyền Thiên đuổi theo.
  Cảnh Vũ Thanh th́ cùng với bốn vị Thiên Hồn Lĩnh Hoàng Giả tiếp tục tấn công Thanh Vân Kiếm Phái.
  - Bốn vị, các ngươi tiếp tục tấn công. Ta bố trí một trận pháp, hiệp trợ bốn vị, mau chóng phá trận!
  Cảnh Vũ Thanh nói rằng, sau đó bay tránh ra một khoảng cách, bắt đầu bố trí trận pháp.
  Xa xa, Huyền Thiên rất nhanh liền bay đến chỗ Cảnh Vũ Thanh bày khốn trận, miệng hắn lộ ra tiếu ư, tiến sát biên giới trận pháp, rất nhanh bay qua.
  Phía sau Âm Thiếu Kỳ, c̣n lại là lựa chọn thẳng tắp tr
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1